ولایت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی
51 بازدید
ناشر: ظفر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب پاسخیست به این پرسش: 1. آیا اختیارات ولایت مطلقه فقیه، فراتر از قانون اساسی است یا محدود به آن؟ 2. آیا امام خمینی ره اقدامی که فراتر از قانون اساسی باشد و بر مبنای ولایت مطلقه فقیه قابل تحلیل باشد داشته اند؟ در این کتاب پس از پاسخ حقوقی به پرسش اول، 180 مورد از اقدامات فراقانونی امام راحل فهرست شده است.