حیات سیاسی و زندگی نامه خود نوشت ملا محمد آملی
62 بازدید
محل نشر: کتاب آموزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ملا محمد آملی از یاران مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری و از مدافعان سر سخت مشروطه مشروعه بود.