اندیشه حکومت اسلامی نقطه عطفی در نهضت امام خمینی
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی تاریخی به پیدایش اندیشه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جریان حرکت سیاسی امام خمینی ره و یاران ایشان